Image
slide1.jpg
slide1.jpg

Dołącz do najlepszych
zapraszamy do współpracy

Zgłoszenia - CV, list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Dział Kadr FRiM BEFARED S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 71 lub drogą elektroniczną na adres kadry@befared.pl. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. zatrudni pracowników na poniższe stanowiska.

100% Polska firma
Tradycja i doświadczenie od pokoleń

test1   /   Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Fabrykę Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED Spólka Akcyjna (ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała). dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

  

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED Spólka Akcyjna (ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji;
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Stanowisko

Wymagania:

Zakres czynności:

Oferujemy

Technolog obróbki skrawaniem

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne,
 • 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość tematyki obróbki skrawaniem,
 • znajomość pakietu biurowego Office oraz oprogramowania Autodesk,

Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość procesu wytwarzania elementów przekładni zębatych.

Zakres czynności:

 • opracowywanie technologii w systemie ERP,
 • nadzór nad procesem technologicznym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Operator CNC

Wymagania:

 • znajomość technik obróbki skrawaniem,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

Dodatkowe umiejętności :

 • obsługa suwnicy sterowanej bezprzewodowo - wymagana przy obsłudze maszyny.

Zakres czynności:

 • programowanie i obsługa maszyny CNC.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Tokarz Uniwersalny

Wymagania:

 • znajomość technik obróbki skrawaniem (toczenie na tokarkach uniwersalnych ciężkich),
 • znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość przyrządów pomiarowych,
 • znajomość narzędzi do obróbki skrawaniem.
 • wykształcenie zawodowe o profilu obróbka skrawaniem - tokarz,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.

Dodatkowe umiejętności :

 • obsługa suwnicy sterowanej bezprzewodowo oraz żurawia - wymagane do obsługi maszyny,

Zakres czynności:

 • toczenie częsci typu wały, koła, pokrywy, tuleje,
 • praca w systemie 2 zmianowym.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Tokarz CNC

Wymagania:

 • znajomość technik obróbki skrawaniem,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość przyrządów pomiarowych,
 • znajomość narzędzi do obróbki skrawaniem i parametrów skrawania,
 • znajomość oprogramowania CNC,
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe: "Obróbka Skrawaniem", "Obróbka Metali" lub średnie techniczne,
 • 1-2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, możliwość przyuczenia do zawodu,
 • gotowość do pracy w systemie 2 lub 3 zmianowym.

Dodatkowe umiejętności :

 • znajomość programów maszyn CNC ze sterowaniem SINUMERIK 840 D,
 • obsługa suwnicy sterowanej bezprzewodowo oraz żurawia - wymagane do obsługi maszyny.

Zakres czynności:

 • ustawianie maszyny i wprowadzanie korekt,
 • dobieranie narzędzi i parametrów obróbczych.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Elektryk utrzymania ruchu

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe elektryczne,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • posiadanie uprawnień SEP.

Dodatkowe umiejętności :

 • obsługa suwnicy i żurawia w pozycji roboczej w tym bezprzewodowo.

Zakres czynności:

 • utrzymanie maszyn produkcyjnych w obszarze elektrycznym,
 • przeglądy maszyn i instalacji, diagnoza i naprawa.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Frezer kół zębatych metodą obwiedniową

Wymagania:

 • znajomość zgadnień związanych z budową koła zębatego,
 • znajomość metod obróbki skrawaniem,
 • znajomość narzędzi pomiarowych,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • wykształcenie minimum zawodowe lub średnie (frezer),
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, istnieje możliwość przyuczenia,
 • gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym.

Dodatkowe umiejętności :

 • obsługa suwnicy sterowanej bezprzewodowo - wymagana do obsługi maszyny.

Zakres czynności:

 • frezowanie kół walcowych na frzearkach obwiedniowych

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Operator obróbki skrawaniem

Wymagania:

 • znajomość technik obróbki skrawaniem,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość narzędzi pomiarowych,
 • znajomość narzędzi do obróbki skrawaniem,
 • wykształcenie zawodowe o profilu obróbka skrawaniem,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym.

Dodatkowe umiejętności :

 • obsługa suwnicy sterowanej bezprzewodowo oraz żurawia - wymagana przy obsłudze maszyny.

 

Zakres czynności:

 • dłutowanie i przeciąganie rowków wpustowych w kołach.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Operator CNC

Wymagania:

 • znajomość technik obróbki skrawaniem,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • Dodatkowe umiejętności :
 • obsługa suwnicy sterowanej bezprzewodowo - wymagana przy obsłudze maszyny.

 

Zakres czynności:

 • programowanie i obsługa maszyny CNC.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Szlifierz uniwersalny

Wymagania:

 • wykształcenie : co najmniej zasadnicze zawodowe (obróbka skrawaniem),
 • wiedza z zakresu obróbki metali,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • minimum 2 lata doświadczenia, 

Dodatkowe umiejętności:

 • mile widziane uprawnienia na żurawia lub suwnicę sterowaną bezprzewodowo – wymagane do obsługi maszyny.

Zakres czynności:

 • obsługa maszyn konwencjonalnych – szlifierki do wałków, do otworów i do płaszczyzn,
 • dbałość o maszyny, narzędzia i sprzęt oraz porządek na stanowisku pracy,
 • dbałość o miejsce pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż.,
 • sumienne i terminowe wykonywanie zleconych robót oraz szczególna troska o jak najlepszą jakość wykonanych prac.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet opieki medycznej,
 • fundusz socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego.