Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgrodzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23-05-2024.

Informacja w wersji pdf

Informacja dla Akcjonariuszy z dnia 27-07-2020.

Informacja w wersji pdf
Oświadczenie w wersji pdf

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki II

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki II

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki III

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki III

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki IV

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki IV

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki V

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Spółki V

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.

Tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy spółki - pobieranych od akcjonariuszy spółki.

Tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy spółki - pobieranych od akcjonariuszy spółki