Image

Historia
firmy Befared

Początki działalności FRiM "BEFARED" S.A. związane są z założoną w Białej przez Edmunda Szmeję z Kobiernic Fabryką Maszyn i Odlewnią Żeliwa. Produkowano tu przez dziesiątki lat maszyny dla przemysłu górniczo-hutniczego, materiałów budowlanych i spożywczego. Maszyny te uzyskały wiele wyróżnień i medali na międzynarodowych targach i wystawach. Pierwsze wyróżnienie dla produktów Fabryki Edmunda Szmeji zostało przyznane w 1877 roku na targach we Lwowie. Od tego właśnie roku liczy się udokumentowana historia Fabryki.

1928

Powstanie Fabryki "Benn" Bielsko

Powstaje Fabryka Nowoczesnych Pędni i Maszyn "Benn" Bielsko która w okresie międzywojennym prowadzi produkcję nowoczesnych przekładni zębatych, sprzęgieł, opraw łożysk, kół pasowych i klinowych, wałów pędnych i transmisyjnych.
    

h1

1928

1948

Utworzenie "Bielskich Zakładów Budowy Maszyn"

Utworzone zostały "Bielskie Zakłady Budowy Maszyn" z połączenia pięciu byłych fabryk prywatnych.
  

h2

1951

Przyjęcie nazwy Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych

Przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych a w 1966 roku Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych "Befared.
  

h3

1951

1953

Pierwsze w Polsce produkcja żurawi samochodowych

Przedsiębiorstwo jako pierwsze w Polsce podejmuje produkcję żurawi samochodowych na podwoziu Star 3, które zostały wyeksportowane do wszystkich krajów RWPG oraz do Egiptu, Wietnamu, Chin i Brazylii.
  

h4

1957

Patenty i nowe technologie

Rozpoczęto wdrażanie nowego typoszeregu reduktorów walcowych i stożkowo - walcowych ogólnego przeznaczenia, zaprojektowanego w oparciu o zasady typizacji i unifikacji. Zastosowano dla wszystkich elementów zębatych obróbkę cieplną. Wdrażając nowy typoszereg sukcesywnie opanowywano nowe technologie, z których wiele uznano za nowatorskie i przyznano im patenty.
  

h4

1957

1972

Włączenie zakładów do Fabryki Maszyn Elektrycznych "Indukta"

Zakłady włączone zostały do Fabryki Maszyn Elektrycznych "Indukta" i stały się wydziałem Przekładni i Motoreduktorów w tej firmie.

 

1981

Odzyskana samodzielność

"BEFARED" uzyskuje ponownie samodzielność organizacyjną i funkcjonuje pod nazwą Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów "BEFARED".

 

1981

1992

Przekształcenie w Spółkę Skarbu Państwa

W ramach Narodowego Programu Powszechnej Prywatyzacji, przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostaje z dniem 2 stycznia 1992 roku w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

 

2003

Przekształcenie w Spółkę Prywatną

"BEFARED" S.A. staje się w pełni spółką prywatną.

 

2003